Translate

יום שלישי, 23 בדצמבר 2014

אגנים פשוטים וזולים לטיהור מי ביוב

טיפול בשפכים ביתיים

ד"ר יורם גרשמן בשיתוף מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה מפתחים מחקר בנושא הפיכת מערכות טיהור מים לנגישות ופשוטות לשימוש בקהילות ויישובים.

התוכנית לייצר אגנים קלים וזולים אשר יטפילו את מי השופכין למי השקייה העמודים בתקנים.
שילוב מערכות ביתיות לחיטוי ב-UV במוצא האגנים נמצא כדרך יעילה לקטילת החיידקים ולעמידה בתקנים.
לאחרונה קיבלו החוקרים, מענק מחקר מטעם ממשלת ארצות הברית (MERC) להמשך המחקר

להמשך הקריאה באתר פורטל הכרמל


אין תגובות:

פרסום תגובה